יעל זלדמן חביב

יעל זלדמן חביב

יעל זלדמן חביב

מנהלת סביבה וקיימות

בוגרת תואר שני באקולוגיה ושמירת טבע מאוניברסיטת תל אביב. נוסעת ללימודי תואר שני נוסף במדיניות ציבורית באוניברסיטת הרווארד: "ההתמחות שלי היא בתחומים של משבר האקלים וכלכלה מעגלית. אני נוסעת ללימודי המשך כדי לחדד ולשפר את כישוריי בתחום המדיניות הציבורית הסביבתית. במטרתי ללמוד גישות חדשניות בנושאים בהם אני מתעניינת ובתקווה להשפיע על הקהילה שלי בשנים הבאות. בתחום הכלכלה המעגלית העניין הגדול ביותר שלי הוא בחקלאות. אני רוצה לפתח ולעצב חשיבה חדשנית שתשפיע על ניצול ושימוש מקסימלי של משאבים, יצירת מוצרים נלווים ושימוש בפסולת החקלאית ליצירת מוצרים נוספים או השבתם לטבע."