נועם כהן

נועם כהן

נועם כהן

פילוסוף

ד"ר לפילוסופיה עם התמחות בפנומנולוגיה ופילוסופיה של העת העתיקה. נוסע לפוסט־דוקטורט בארה"ב כדי לחקור את הקשר בין תפיסות היסטוריות שונות של היקום: ״אני חוקר את האופן שבו הבחינה המחודשת של ראשית הפילוסופיה המערבית בעידן המודרני מהווה בסיס להתמודדות עם הפער בין התפיסה המדעית של העולם לבין התפיסה היומיומית העכשווית שלו. בין הבעיות הפילוסופיות הרבות שפער זה מעורר, מעסיקה אותי במיוחד שאלת הטוב האנושי ואובדן הרלוונטיות של חקירה מדעית בנושא זה. המחקר שלי מתמקד בפילוסופים אדמונד הוסרל ומרטין היידגר המייצגים ניסיונות שונים לחבר מחדש את האדם לעולם דרך חשיבה על מושג הקוסמוס היווני העתיק. אני מאמין שהתעמקות בפרק זה בתולדות הפילוסופיה תהווה קרקע פורייה לבחינה עכשווית של האתיקה בין האדם לטבע ולסביבה.״