חנין שיבלי

חנין שיבלי

חנין שיבלי

בריאות הציבור

ד"ר למדעי הרפואה עם התמחות בבריאות הציבור. נוסעת לפוסט־דוקטורט בארה"ב כדי לעסוק במחקר בנושא של שיפור שירותי הבריאות המוענקים לאוכלוסייה המוסלמית בארה"ב: "אני מתכננת לחקור ולהעמיק את הידע אודות ההיבטים המגדריים, התרבותיים, הדתיים והכלכליים; ואת אופן הצטלבותם והשפעתם על איכות החיים, החוסן הנפשי והנגישות לבריאות בקרב אוכלוסיית המוסלמים בארה"ב, במיוחד בקרב נשים מוסלמיות מהגרות. אני מקווה שהמחקר שלי יסייע בהבנת החסמים והמנגנונים בנושאים אלו ויביא לפיתוח מדיניות טובה יותר."