נוי נעמן

נוי נעמן

נוי נעמן

משפטן

ד"ר למשפטים עם התמחות בתחומי המשפחה, בדגש על פריון, קביעת הורות ותיאוריות ביקורתיות של המשפט. נוסע לפוסט־דוקטורט משולב באוניברסיטאות ייל וברקלי כדי לעסוק בפרויקט מחקרי של צדק רבייתי וטמפורליות (Timing Reproductive Justice): "אני מפתח מסגרת רעיונית של טמפורליות (Temporal Analysis) שתסייע בהבנה של יחסי הגומלין בין זמן, משפט ופוריות. תצורותיו של ממד הזמן ניכרות במסגרת הסדרת תחומי הפריון, החל מסוגיות הנוגעות בטכניקות שימור פוריות, החלטות הנוגעות לסיום היריון, וכלה בשאלות הנוגעות להכרה בהורות לילד הנולד באמצעות טכנולוגיות הפרייה מלאכותית. במסגרת המחקר אני בוחן כיצד תצורות אלה גם משתתפות בהבניית נורמות חברתיות וגם כיצד המשפט - כמוסד מכונן בשדה החברתי-פוליטי - מקדם תפיסות של זמן שמעצבות את מוסד המשפחה."