הדס צור

הדס צור

הדס צור

סוציולוגית עירונית

ד"ר לסוציולוגיה עירונית עם התמחות באלימות וטכנולוגיה. נוסעת לפוסט־דוקטורט באוניברסיטת הרווארד כדי לחקור את הקשר שבין אירועי אלימות בין קבוצות מתחרות בזירה העירונית לבין השימוש במדיה חברתית ואמצעים דיגיטליים: "אני מתכוונת להמשיך את תחום המחקר שלי שעוסק באלימות בעיר של העידן הדיגיטלי, במטרה להבין את האופן שבו המדיה החברתית והדיגיטציה משפיעים על התהוותה ותצורתה של האלימות. המחקר מתמקד באירועי אלימות המתרחשים במסגרת מחאות ומאבקים על סדר יום פוליטי בשלוש ערים שונות בעולם: בארצות הברית בבריטניה ובישראל. אני מאמינה שנוכח האתגרים הרבים הצפויים בזירה העירונית בעשורים הקרובים, כגון משבר האקלים, ציפוף ומחלוקות פוליטיות עיקשות, חשוב לחקור ולהבין את הרקע ואת המאפיינים של האלימות בעידן הנוכחי, על מנת שנדע כיצד להגיב אליה."