נאהד אשקר שרארי

נאהד-שרארי

נאהד אשקר שרארי

חוקרת דת ומגדר

ד"ר ללימודי דת ומגדר עם התמחות בנושא של פמיניזם אסלאמי בישראל. נוסעת לפוסט־דוקטורט באוניברסיטת ניו יורק כדי לעסוק בחקר כתבי הקודש של האסלאם מפרספקטיבה מגדרית (Neswiya Islamiya): "במחקרי אני שואפת לבחון את הפרספקטיבה הדתית האישית של נשים והאופן שבו הן מבטאות את האמונה והפרקטיקה הדתיות שלהן – למשל, איזה טקסטים דתיים הן בוחרות לקרוא ולמה, וכיצד הבחירה בטקסטים והקריאה בהם משפיעות על חיי היומיום שלהן. מחקריי העתידיים ירחיבו בנושא אתגרי הזהות הדתית של נשים מוסלמיות בישראל מאזורים גיאוגרפיים שונים."