מלגת פולברייט – משטרת ישראל – מכללת ג'ון ג'יי

סקירה כללית

קרן חינוך ארה"ב-ישראל ומשטרת ישראל מתעתדות לשלוח שוטר/ת אחד/ת לתכנית המשותפת עם מכללת ג'ון ג'יי ב- City University of New York. במסגרת התכנית השוטר/ת שייבחרו יצאו לחופשה בתשלום בת שנה בניו יורק לצורך לימודי תואר שני ב- Criminal Justice במכללת ג'ון ג'יי במהלך השנה האקדמית 2019/20, בתוספת כיסוי שכ"ל ודמי מחייה בסיסיים. בתכנית לומדים משתתפים ממשטרות ברחבי ארה"ב והעולם.

מטרת התכנית היא להשקיע לטווח הארוך בחיזוק עתודות הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל.

ההשתתפות בתכנית מותנית באישור מפקדים ומשטרת ישראל. שוטרים המעוניינים להגיש מועמדות יעשו זאת בנתיבי הפיקוד, באמצעות קציני ההדרכה או האמ"ש (משאבי אנוש) של יחידותיהם ובהתאם להנחיותיהם.

לאחר שלב הראיונות ע"י ועדת הבחירה, השוטר/ת הנבחר/ת יעבדו בצמוד להנחיות קרן חינוך ארה"ב-ישראל ו- EducationUSA, יאספו חומרים, יכתבו חיבורים וייקחו מבחנים לצורך הגשת מועמדותם למכללת ג'ון ג'יי ולתכנית פולברייט. תיק המועמדות יכלול טפסים, חיבורים אישיים, קורות חיים, המלצות, גיליון ציונים מהתואר הראשון, תעודת סיום של התואר הראשון, ציון בחינת TOEFL.

שאלות נפוצות

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
לא.כל שנה מספר המועמדים בעלי כישורים והישגים מתאימים עולה בהרבה על מספר המלגות, ולא ניתן לפרט ולנמק לכל אלה שלא נבחרו את הסיבות לכך.
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?
מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו.
איך מגישים מועמדות למלגה?
ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה. בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה. רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו.

לבירורים:

ביסאן אבו עסבה

דוא"ל: [email protected] 

טלפון: 03-5213805.

הדפסה