תכנית פולברייט על שם יוברט האמפרי

סקירה כללית

תכנית Hubert Humphrey מפגישה מומחים ואנשי מקצוע ממדינות נבחרות ברחבי העולם לשנת לימודים והתנסות מקצועית בארצות הברית. התכנית מיועדת לדור המנהיגים הציבוריים הבא של מדינת ישראל, הנמצאים באמצע הקריירה. עמיתי התכנית נבחרים לפי כישוריהם ולפי מחויבותם לשרת את הציבור, אם בשרות הציבורי ואם במגזר הפרטי.

התכנית מעניקה הזדמנות ליצירת קשרים ושותפויות בין אזרחי ארה”ב ועמיתיהם המקצועיים בארצות נוספות, מאפשרת קידום והחלפת ידע והבנה הדדית בין מנהיגים מרחבי העולם.

מלגות התכנית מוקצות על בסיס תחרותי לאנשי מקצוע בתחומים כדלהלן:

 • הון אנושי

- פיתוח כלכלי

- מדיניות ציבורית ומינהל ציבורי

- מדיניות טכנולוגיה וניהולה

- ניהול משאבי אנוש

 • זכויות וחופש

- תקשורת ועיתונות

- משפט וזכויות אדם

- מדיניות ומניעת סחר בבני-אדם

 • קיימות

- משאבי טבע, מדיניות סביבתית ושינוי אקלים

- תכנון עירוני ואזורי

- פיתוח חקלאי וכפרי

 • קידום קהילתי

- חינוך – ניהול, תכנון ומדיניות

- ניהול ההשכלה הגבוהה

- HIV/AIDS – מדיניות ומניעה

- מדיניות בריאות הציבור

- חינוך בנושא שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול, מניעה, וטיפול

- הוראת אנגלית כשפה זרה

 

במהלך השנה האקדמית 2026-2025, ישולבו לימודים אקדמיים מתקדמים עם התנסות מקצועית. התכנית איננה מובילה לקבלת תואר אקדמי, אלא מיועדת לקדם את התפתחותם המקצועית של המשתתפים באמצעות  פעילויות המותאמות לצרכים של העמיתים.  עם סיום התכנית, המשתתפים יקבלו תעודות מיוחדות המונפקות על ידי ממשלת ארצות הברית והאוניברסיטאות המארחות. עמיתי תכנית Humphrey משולבים בקבוצות לפי תחומי עניין באוניברסיטאות אמריקאיות, הנבחרות בקפדנות. בשנים האחרונות התארחו העמיתים באוניברסיטאות הבאות:

American University, Arizona State University, Boston University, Cornell University, Emory University, Johns Hopkins University, Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University,   Pennsylvania State University, Syracuse University, Tulane University, University of California, Davis, University of Maryland, University of Minnesota, University of Washington, Vanderbilt University and Virginia Commonwealth University.

 

בכל מוסד התכנית מופעלת על ידי מתאם ויועצים המספקים תמיכה אקדמית ומנהלית. צוות התכנית מסייע לעמיתים לעצב ולבצע תכנית אישית המשלבת לימודים אקדמיים ופעילויות פיתוח מקצועי בנוסף לפעילות עם ארגונים ברמת הקהילה המקומית, המדינה וארגונים בינלאומיים הפועלים בארצות הברית .

במהלך שנת התכנית, העמיתים משתתפים בסדנאות וכינוסים שמספקים הזדמנויות להיפגש עם בעלי תפקידי מנהיגות מהמימשל הפדרלי, ממימשלי המדינות, מהשלטון המקומי, מארגונים בינלאומיים, ומהמגזר הפרטי. מפגשים אלה מספקים גם פורום לדיונים בסוגיות בעלות עניין מקצועי לעמיתים.

מענקי תכנית Humphrey מממנים פעילות במשך שנה אקדמית אחת. במידת הצורך, יוענק מימון להשתלמות מקדימה בשפה האנגלית.

ניתן למצוא פרטים נוספים באתר תכנית Humphrey ובעמודי התכנית ב-YouTube,Facebook, ו-LinkedIn.

 

הטבות לעמיתי התכנית

 • דמי כלכלה חודשיים
 • שכר-לימוד ותשלומים נלווים לקורסים אוניברסיטאיים
 • מימון לרכישת ספרים, ציוד לימודי ופעילויות מקצועיות
 • כרטיס טיסה הלוך ושוב
 • ביטוח בריאות בסיסי
 • השתתפות בסמינרים מיוחדים
 • פגישת הכנה והכוונה לקראת היציאה לארה”ב

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות אזרחים ישראלים.  בעלי אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • על המועמדים להיות בעלי תואר ראשון או גבוה יותר, המוענק על ידי מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • עד לאוגוסט 2025 על המועמדים להשלים את צבירתן של לפחות חמש שנות ניסיון מקצועי משמעותי, שנרכש מאז קבלת התואר הראשון.
 • על המועמדים שיוזמנו לריאיון להגיש ציון מבחן Duolingo English Test של לפחות 115. 
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין.  לפני קבלת המענקים שלהם, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.

התכנית איננה מיועדת עבור:

 • אנשי סגל אקדמי וחוקרים אקדמיים, שאין להם אחריות בתחום הניהול.
 • מי שלמד לימודים מתקדמים בארה”ב במשך שנה אקדמית אחת או יותר בשבע השנים הקודמות לאוגוסט 2025 אינו זכאי להגיש מועמדות.
 • מי שרכש יותר משישה חודשי ניסיון מסוג אחר בארה”ב בחמש השנים שקדמו לאוגוסט 2025 אינו זכאי להגיש מועמדות.
 • בעלי תפקידים בעלי אופי טכני, אקדמי, או מחקרי מובהק אינם זכאים להגיש מועמדות, אלא אם הם עוסקים בתחום מניעת ההתמכרות לסמים.

 

אמות מידה להערכת מועמדים

 • הישגים בולטים בשירות לציבור ויכולת מנהיגות מוכחת בפעילות למען הציבור.
 • תינתן עדיפות למועמדים שעבודתם מיועדת לשיפור מצבם של קהילות ומגזרים חלשים ומקופחים.
 • התעניינות בהיבטי המדיניות של תחום ההתמחות של המועמד ואחריות ניהולית או אחריות לקביעת מדיניות.
 • שליטה בשפה האנגלית.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה ההדדית בין ארה”ב לבין ישראל.

תנאי המלגה

 • המימון מוענק לשנה אקדמית אחת. במידת הצורך, יוענק מימון לתקופה קצרה של השתלמות בשפה האנגלית. לא יינתן מימון לבני משפחה המתלווים לעמית התכנית.
 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
 • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור אליה כתושבי-קבע, או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה.
 • מחזיקי אשרת J-1/סטודנט, שעזבו את ארה”ב לאחר שהתגוררו בה במשך שישה חודשים או יותר, אינם רשאים במשך 12 חודשים לחזור אליה בתור בעלי אשרת J-1/פרופסור/חוקר.
 • אין מגבלה דומה לגבי חזרה לארצות הברית בתור בעל אשרת J-1 מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי), או בתור בעל אשרת סטודנט או תייר.
 • בני משפחה המתלווים למלגאי ייכנסו לארה”ב כמחזיקי אשרת J-2.  רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק, המחזיק באשרת J-1, חלים גם על מחזיקי אשרת J-2, כגון חובת השהות בת שנתיים בארץ המוצא.
 • על עמיתי התכנית, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, לקבל פטור מיוחד כדי לשנות את מעמדם לזה של בעלי אשרת J-2, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב.  מחלקת המדינה איננה תומכת בבקשות לקבל את הפטור הנדרש.
 • רוב המוסדות המארחים דורשים שבני המשפחה של עמיתי התכנית יצטרפו אליהם רק לאחר שלושים יום מתחילת התכנית.  רק בתנאים מיוחדים ישקלו מוסדות מארחים להרשות לעמית להביא את בני המשפחה שלו איתו כבר בתחילתה של התכנית.
 • על עמיתי התכנית להתחיל בלימודיהם בארה”ב סביב אוגוסט 2025. אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית העוקבת.
 • עמיתי התכנית יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תכנית עמיתי פולברייט, לשוחח על חוויותיהם עם אחרים, לפרסם את תכנית העמיתים בין חבריהם לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים פוטנציאליים, וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם. העמיתים יוזמנו לקחת חלק בפעילויות ובאירועים שוטפים של הקרן ומעת לעת אף ישתלבו בתהליך בחירת העמיתים החדשים.

תהליך הבחירה

על המעוניינים להשתתף בתכנית להגיש את בקשותיהם לפולברייט ישראל, האחראית על בחירת המועמדים הישראלים. הפונים שידורגו במקומות הגבוהים ביותר, יוזמנו לראיון שיתקיים בישראל. כל הראיונות יתקיימו באותו היום. על הפונה להיות זמין לראיון אישי במועד אשר ייקבע על ידי פולברייט ישראל.

הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים. בחירתם הסופית של העמיתים תיעשה על ידי ועדות הערכה בארצות הברית, השוקלות את כישוריהם של מועמדים מכל המדינות המשתתפות.

 

לוח זמנים לשנה האקדמית 2026-2025

מועד ההגשה המוקדם ביותר 7 במאי 2024
מועד אחרון להגשה 21 ביולי 2024
הערכת המועמדים על ידי רפרנטים אקדמיים אוגוסט 2024
ריאיונות ובחירת המועמדים הטרום-סופיים 3 בספטמבר 2024
בדיקה טכנית ע"י IIE אוקטובר-נובמבר 2024
בחירת עמיתי התכנית על ידי ועדות המוסד האמריקאי האחראי מבין המועמדים מכל המדינות המשתתפות ינואר 2025
אישור על ידי ה-Fulbright Foreign Scholarship Board וקביעת ההשמה של העמיתים לאוניברסיטאות המארחות פברואר-מרץ 2025
קורס מקדים בשפה האנגלית לעמיתים הזקוקים לכך אפריל/יוני 2025
התייצבות כלל עמיתי התכנית באוניברסיטאות המארחות  אוגוסט 2025
סיום התכנית  יוני 2026
 

עמיתים מספרים

מנסיונם של עמיתי התכנית:

סוזן בן עזרא
טיפול ושיקום צרכני אלכוהול וסמים

אוניברסיטת ורג'יניה, 2012

לקריאת הבלוג של סוזן, לחצו על התמונה.

Suzan Ben Ezra

 

ד”ר נמרוד גורן

מדיניות ציבורית

אוניברסיטת סירקיוז, 2009

שאלות נפוצות

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
לא.כל שנה מספר המועמדים בעלי כישורים והישגים מתאימים עולה בהרבה על מספר המלגות, ולא ניתן לפרט ולנמק לכל אלה שלא נבחרו את הסיבות לכך.
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?
מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו.
איך מגישים מועמדות למלגה?
ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה. בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה. רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו.

לבירורים:

לאון פרנקו

דוא"ל: [email protected]

טלפון: 03-5213808

הדפסה