מלגת פולברייט למצטיינים בהוראה

סקירה כללית

התכנית מיועדת לאנשי הוראה מצטיינים המלמדים במשרה מלאה בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים. במסגרת התכנית מוענקות מלגות כדי לאפשר למשתתפים בה לבקר במהלך סמסטר אחד בתכנית לתואר שני בפקולטה לחינוך בארצות הברית, שם יכין כל אחד מהם פרויקט חינוכי מחקרי על פי תכנונו. בנוסף על העבודה על הפרויקטים הפרטניים, יוכלו עמיתי התכנית להשתתף בשני קורסים של האוניברסיטה המארחת, להפגש עם מקביליהם ממדינות נוספות, לערוך תצפיות וללמד בבתי הספר המקומיים וכן לעסוק בפעילויות נוספות הקשורות בהוראה.

התכנית תתקיים מתחילת ינואר 2020 עד אמצע מאי 2020.

התכנית אינה מעניקה תואר אקדמי או נקודות גמול השתלמות.

מידע נוסף אודות התכנית ניתן לקרוא באתר התכנית (באנגלית) : irex.org/fulbright-dai

 

מרכיבי התכנית:

 • השתלמות הוראה: משתתפי תכנית פולברייט למצטיינים בהוראה משתתפים בתכנית בת 5 חודשים באוניברסיטה בארה"ב. התכנית כוללת קורסים אקדמיים, סדנאות מנהיגות וסמינרים בנושאי טכנולוגיה והוראה.
 • פרויקט חקר אישי: כל אחד ממשתתפי התכנית ישלים במהלכה בניית פרויקט חינוכי בתחום ההוראה שלו. בין הנושאים בהם עסקו פרויקטים משנים עברו: פדגוגיה בהוראת מתמטיקה, מדע, מוזיקה, אמנות חזותית, אמנויות הבמה, אנגלית כשפה שניה; עבודה עם תלמידי בעלי צרכים מיוחדים; קידום מעורבות אזרחית; חינוך סביבתי; מנהיגות בית ספרית. כל אלה ועוד, היו נושאים אשר ענו על צורך חשוב שעלה מארץ מוצאו של המשתתף בתכנית.
 • התנסות מעשית: משתתפי התכנית מקבלים הזדמנות להשתלב בפעילות בתי ספר בארה"ב. כל משתתף יוכל לצפות, ללמד יחד עם מקבילו האמריקני ולשתף בניסיון המקצועי שלו יחד עם בניית קשרים ושיתופי פעולה עם מורים ותלמידים מארה"ב.
 • לימוד עמיתים: התכנית מפגישה בין מורים מרחבי העולם ומורים מארה"ב ומקדמת לימוד עמיתים של שיטות עבודה מקצועיות.
 • פעילות תרבותית: משתתפי התכנית לוקחים חלק בפעילויות תרבותיות בארה"ב ביניהן הופעות, אירועי ספורט, ביקורים בבתים אמריקנים וטיולים לאתרים היסטוריים.

הטבות לעמיתי התכנית

 • דמי מחייה ומגורים באוניברסיטה המארחת
 • שכר-לימוד ותשלומים נלווים לקורסים אוניברסיטאיים
 • כרטיס טיסה הלוך ושוב
 • נסיעות מקומיות ואזוריות, הקשורות לתכנית
 • ביטוח בריאות בסיסי
 • פגישת הכנה והכוונה בישראל לקראת היציאה לארה”ב
 • מפגש בוושינגטון
 • אפשרות להגיש בקשה למענקים נוספים לבוגרים.

תנאי זכאות

התכנית מיועדת למורים בבתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים ובתי ספר תיכוניים המועסקים במשרה מלאה בכל תחום לימודי ומלמדים במערכת החינוך הציבורית בישראל.

מומחי מדיה/ספרנים, יועצי לימודים, רכזי חינוך מיוחד ומנהלים אדמיניסטרטיביים, אשר נמצאים בקשר ישיר עם תלמידים לפחות 50% ממשרתם, מוזמנים גם כן להגיש את מועמדותם.

מפקחים ומדריכי מורים, עובדי מטה משרד החינוך, מנהלי בתי ספר, סגל אקדמי במוסדות אקדמיים, מורים פרטיים לאנגלית ומורים בבתי ספר אקסטרניים אינם זכאים להגיש מועמדות לתוכנית. 

קריטריוני בסיס נוספים להגשת מועמדות:

 • חמש שנות משרה מלאה בהוראה או בעבודה עם תלמידים במצטבר (שנת ההתמחות אינה נכללת בספירת השנים).
 • צפי של 5 שנות עבודה במערכת החינוך בבתי ספר יסודיים או חטיבות ביניים לאחר סיום התכנית.
 • ניסיון בהנחיית סדנאות או בהובלת פעילויות לפיתוח מקצועי ומנהיגות.
 • בעלי תואר ראשון או גבוה יותר, המוענק על ידי מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • שליטה בשפה האנגלית בדיבור ובכתיבה המאפשרים למועמד להשתתף בקורסים אקדמיים, ללמד, להנחות סמינרים ולהציג מצגות בבתי ספר בארה"ב.
 • אזרחים ישראלים. בעלי אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.

 

אמות מידה להערכת מועמדים

 • מחויבות למערכת החינוך הבית ספרית בישראל ופוטנציאל לקידום מערכות יחסים ארוכות טווח בין בתי הספר בארה"ב ובין המדינות המשתתפות בתוכנית.
 • תכונות מנהיגות ויכולת להתמודד עם תוכנית איטנסיבית בה משתתפים מורים נוספים מרחבי העולם.
 • יכולת עבודה ומחיה עם מגוון של אנשים מרקעים שונים ותרבויות שונות, יחד עם יכולת עבודה עם תלמידים (קטינים) ומורים בבתי הספר בארה"ב.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה התרבותית ההדדית בין ארה"ב לישראל הן אמת מידה חשובה.
 • איכות תיק המועמדות, כולל החיבורים, הפרויקט וההמלצות, היא אמת מידה חשובה מאוד להערכה.
 • תינתן העדפה למועמדים שלא התנסו בהתנסות מקצועית או אקדמית משמעותית בארה”ב, או בארץ דוברת אנגלית אחרת, בשנים האחרונות.

תנאי המלגה

 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
 • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור אליה כתושבי-קבע, או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה. מטרת סעיף חובת החזרה היא להבטיח כי משתתפי התכנית יישמו את מטרות החילופים שלשמם הצטרפו לתוכנית.
 • לא ינתנו הארכות או שינויים באשרת השהיה.
 • בני משפחה המתלווים למלגאי ייכנסו לארה”ב כמחזיקי אשרת J-2.  רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק, המחזיק באשרת J-1, חלים גם על מחזיקי אשרת J-2, כגון חובת השהות בת שנתיים בארץ המוצא.
 • אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית העוקבת.

לוח זמנים לשנה האקדמית 2019-20

15 פברואר, 2019

מועד אחרון להגשה

מרץ 2019

הערכת המועמדים על ידי רפרנטים אקדמיים ומקצועיים

מרץ-אפריל 2019

ראיונות ובחירת המועמדים הטרום-סופיים

מאי-אוגוסט 2019

אישור בחירת המועמדים למענקים על ידי מועצת מלגות פולברייט (Fulbright Foreign Scholarship Board)

1 ספטמבר, 2019

הודעה סופית למועמדים על קבלה לתוכנית

15 ספטמבר, 2019  המועמדים מאשרים את השתתפותם בתכנית
נובמבר 2019 ראיונות לקבלת ויזה בשגרירות ארה"ב 

תחילת ינואר 2020

תחילת התכנית

 

שאלות נפוצות

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
לא.כל שנה מספר המועמדים בעלי כישורים והישגים מתאימים עולה בהרבה על מספר המלגות, ולא ניתן לפרט ולנמק לכל אלה שלא נבחרו את הסיבות לכך.
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?

סקירה כללית

קרן חינוך ארצות הברית -ישראל מתעתדת להעניק 16 מלגות בתר-דוקטורט לחוקרים העומדים להתחיל את מחקריהם בארה”ב בשנה האקדמית 2019/2018 באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח. גובה המלגה הוא 37,500 דולר לתקופה של 9–12 חודשים.

המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע כולל תחומי הרפואה והסיעוד למעט אלו המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים.

הטבות למקבלי המענק:

מלגה בסך 37,500 דולר.
ביטוח בריאות למלגאי בלבד .
מפגש הכנה שיתקיים בחודש יוני ובו יקבלו המלגאים מידע שיסייע להם בתקופת שהותם בארה”ב.
טיפול בהשגת ויזת חוקר (J-1).
תמיכה מוסדית בזמן השהות בארה”ב הכוללת אירועים ורישות חברתי ואקדמי.

תנאי זכאות

על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה, אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב אינם זכאים להגיש מועמדות.
מועמדים לא יופלו על רקע דת, גזע, מגדר, גיל או מגבלה גופנית.
התכנית פתוחה רק בפני מועמדים שהשלימו את לימודי הדוקטורט במהלך חמש השנים שקדמו להגשת המועמדות.
מועמדים אשר קיבלו את הדוקטורט לפני 2013 אינם זכאים לפנות.
המועמדים מתבקשים להיות בישראל בשלב הראיונות. בנוסף, על המועמדים הנבחרים לשהות בישראל לפחות 4 חודשים לפני היציאה לארה”ב לצורך הגשת בקשה לויזת J בשגרירות ארה"ב בישראל.
מלגאי שקיבל בעבר ויזת J תחת הקטגוריה של “professor,” “research scholar,” “short-term scholar” לתקופה מעל 6 חודשים, לא יורשה להיכנס לארה"ב במשך 24 חודשים מתום השהות.
חוקרים שהחלו את מחקריהם בארה”ב או שמתכננים לצאת לארה”ב לפני יולי 2018 אינם זכאים להגיש מועמדות.
בעלי משרות קבועות או משרות במסלול קביעות אינם זכאים להגיש מועמדות.
חוקרים מתחומי הרפואה, רפואת שיניים, סיעוד ותחומים אחרים, שהצעות המחקר שלהם כוללות מגע קליני עם חולים או מטופלים, אינם זכאים לקבל מלגת פולברייט. בעלי תואר ברפואה שהצעות המחקר שלהם אינן מושתתות על קשר קליני כזה, המקבלים מלגת פולברייט, מנועים מלשמש מתמחים או סטאז’רים (residents or interns) בארה”ב.
על מנת להיות זכאי לויזת J, המועמד הנבחר יתבקש לספק אישור על קבלת הדוקטורט. בנוסף, המועמד יתבקש להציג אישור על כך שהתקבל לאוניברסיטה מוכרת או למכון מחקר מוכר בארה”ב כעמית מחקר בתר-דוקטורט. אי-עמידה בתנאים תביא לביטול המלגה ולהעברתה למועמד אחר.
בטרם קבלת המענק בפועל, הזוכים במענק יתבקשו לספק הוכחה כי השיגו את המימון הדרוש לשהייתם בארה”ב.
על המועמדות לדאוג למעמדם במוסד המארח. ניתן להגיש מועמדות גם אם ההזמנה למוסד המארח עדיין לא סופית.
על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין שיאפשר להם לבצע את מחקרם. לפני קבלת המלגה יידרשו העמיתים שנבחרו לתכנית להגיש דו”ח רפואי הכולל פרטים על מצבם הבריאותי בעבר וכן תוצאות של בדיקה עדכנית.
מועמדים שהגישו בקשה פעמיים ונענו בשלילה אינם רשאים להגיש פעם נוספת.
הרשעה בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולות לגרום לפסילת המועמדות.

אמות מידה להערכת מועמדיםמצוינות אקדמית היא אמת המידה הראשית להערכת מועמדים.
תינתן עדיפות למועמדים העוסקים בנושאי מחקר בינתחומיים חלוציים.
תינתן עדיפות להצעות העשויות להועיל למחקר בישראל ובארה”ב.
שליטה בשפה האנגלית היא אמת מידה חשובה.
תכונות מנהיגות הן אמת מידה חשובה.
תינתן עדיפות למועמדים שלא השתתפו בשנים האחרונות בתכנית אקדמית בארה”ב או בארץ אחרת דוברת אנגלית.
תינתן עדיפות למועמדים שהשלימו את לימודי הדוקטורט במהלך השנתיים שקדמו להגשת המועמדות.
תינתן עדיפות למועמדים שטרם קיבלו מענק פולברייט.
מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה התרבותית ההדדית בין ארה”ב לישראל הן אמת מידה חשובה נוספת.

תנאי המלגה

המימון הוא לשנה אחת בלבד. מימון יתר תקופת השהייה בארה”ב הוא באחריות מקבלי המענקים.
על עמיתי התכנית להתחיל במחקריהם בארה”ב לא יאוחר מ-15 במאי 2019. אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית הבאה.
מועמדים מתבקשים להציג אישור מינוי מהמוסד המארח כ-PD fellows בלבד ולא כמרצים או חברי סגל.
במהלך תקופת הפוסט-דוקטורט, המלגאי לא ילמד יותר מקורס אחד בסמסטר.
על המלגאים לדאוג לסידורי הנסיעה באופן עצמאי בהתאם ל-Fly America Act.
על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
עם סיום תקופת המימון של תכנית פולברייט על מקבלי המלגות לדאוג להעברת החסות לאשרה למוסד האמריקני המארח.
התקנות הנוכחיות בנוגע לאשרות כניסה מגבילות ל-60 חודשים את שהייתם בארה”ב של בעלי ויזות J-1. עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך 24 חודשים בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור אליה כתושבי קבע או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה.
מחזיקי אשרת J-1/פרופסור/חוקר, שסיימו את תכניות הביקור שלהם ועזבו את ארה”ב, אינם רשאים לחזור אליה עם אותה אשרה במשך 24 חודשים. המגבלות הנ”ל אינן חלות מי שמבקש לחזור לארצות הברית עם אשרה מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי) או על בעל אשרת סטודנט או תייר.
בני משפחה המתלווים למלגאי פולברייט ייכנסו לארה”ב כמחזיקי אשרת J-2. בני זוג עם תעודת נישואין בלבד יוכלו להגיש בקשה לויזת J-2. רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק המחזיק באשרת J-1 חלים גם על מחזיקי אשרת J-2, כגון החובה לשהות בת שנתיים בארץ המוצא.
עמיתי התכנית ובני משפחותיהם, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-2 כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב, אלא אם כן קיבלו פטור מן החובה הנזכרת לעיל לשהות בישראל במשך שנתיים.

תהליך הבחירהמועמדים מובילים יוזמנו לריאיון אישי שיתקיים במשרדי הקרן בתל אביב. על המועמדים להיות פנויים במועד שייקבע על ידי הקרן. הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת תקנות התכנית, את הקריטריונים להערכת המועמדים. הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים.

מענקי פולברייט לחוקרים בתר-דוקטוריים לוח זמנים ל-2019/2018
מועד ההגשה המוקדם ביותר 1 באוגוסט 2017
מועד אחרון להגשה 1 בדצמבר 2017
הערכת המועמדים ע"י רפרנטיים אקדמיים דצמבר- ינואר 2018
ריאיון המועמדים הסופיים פברואר 2018
הודעה למועמדים על תוצאות הבחירה פברואר 2018

אישור בחירת מקבלי המענקים ע"י מועצת מלגות פולברייט

(Fulbright Foreign Scholarship Board)
מרץ- אפריל 2018
מועד תחילת התכנית יולי 2018טופס מועמדות

להוראות מילוי הטופס, לחץ כאן.

להגשת מועמדות, לחץ כאן.

לבירורים:

סנדי מטר:

דוא"ל Smattar@fulbright.org.il טלפון 03-517-2131 שלוחה 204.

מלגות פולברייט לישראלים
מידע וייעוץ
ספרים לרכישה במרכז EducationUSA

שאלות נפוצות
האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?

מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו.
איך מגישים מועמדות למלגה?
ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה. בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה. רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו.

לבירורים:

סנדי מטר, מנהלת התכנית

טל': 03-517-2131 שלוחה 204

אימייל: SMattar@fulbright.org.il

הדפסה