מלגת פולברייט למצטיינים בהוראה

סקירה כללית

התכנית מיועדת לאנשי הוראה מצטיינים המלמדים במשרה מלאה בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים. במסגרת התכנית מוענקות מלגות כדי לאפשר למשתתפים בה לבקר במהלך סמסטר אחד בתכנית לתואר שני בפקולטה לחינוך באוניברסיטה בארצות הברית, שם יכין כל אחד מהם פרויקט חינוכי מחקרי על פי תכנונו. בנוסף על העבודה על הפרויקטים הפרטניים, יוכלו עמיתי התכנית להשתתף בשני קורסים של האוניברסיטה המארחת, להפגש עם מקביליהם ממדינות נוספות, לערוך תצפיות וללמד בבתי הספר המקומיים וכן לעסוק בפעילויות נוספות הקשורות בהוראה.

התכנית תתקיים מאוגוסט 2025 עד דצמבר 2025.  

התכנית אינה מעניקה תואר אקדמי.

מידע נוסף אודות התכנית ניתן לקרוא באתר התכנית (באנגלית) : irex.org/fulbright-dai

 

מרכיבי התכנית:

 • השתלמות הוראה: משתתפי תכנית פולברייט למצטיינים בהוראה משתתפים בתכנית בת 5 חודשים באוניברסיטה בארה"ב. התכנית כוללת קורסים אקדמיים, סדנאות מנהיגות וסמינרים בנושאי טכנולוגיה והוראה.
 • פרויקט חקר אישי: כל אחד ממשתתפי התכנית ישלים במהלכה בניית פרויקט חינוכי בתחום ההוראה שלו. בין הנושאים בהם עסקו פרויקטים משנים עברו: פדגוגיה בהוראת מתמטיקה, מדע, מוזיקה, אמנות חזותית, אמנויות הבמה, אנגלית כשפה שניה; עבודה עם תלמידי בעלי צרכים מיוחדים; קידום מעורבות אזרחית; חינוך סביבתי; מנהיגות בית ספרית. כל אלה ועוד, היו נושאים אשר ענו על צורך חשוב שעלה מארץ מוצאו של המשתתף בתכנית.
 • התנסות מעשית: משתתפי התכנית מקבלים הזדמנות להשתלב בפעילות בתי ספר בארה"ב. כל משתתף יוכל לצפות, ללמד יחד עם מקבילו האמריקני ולשתף בניסיון המקצועי שלו יחד עם בניית קשרים ושיתופי פעולה עם מורים ותלמידים מארה"ב.
 • לימוד עמיתים: התכנית מפגישה בין מורים מרחבי העולם ומורים מארה"ב ומקדמת לימוד עמיתים של שיטות עבודה מקצועיות.
 • פעילות תרבותית: משתתפי התכנית לוקחים חלק בפעילויות תרבותיות בארה"ב ביניהן הופעות, אירועי ספורט, ביקורים בבתים אמריקנים וטיולים לאתרים היסטוריים.

הטבות לעמיתי התכנית

 • דמי מחייה ומגורים באוניברסיטה המארחת
 • שכר-לימוד ותשלומים נלווים לקורסים אוניברסיטאיים
 • כרטיס טיסה הלוך ושוב
 • נסיעות מקומיות ואזוריות, הקשורות לתכנית
 • ביטוח בריאות בסיסי
 • פגישת הכנה והכוונה בישראל לקראת היציאה לארה”ב
 • מפגש פתיחה בוושינגטון
 • עובדי ההוראה המשתתפים בתכנית יזכו עם שובם להכרה של 30 שעות לגמול השתלמות.
 • אפשרות להגיש בקשה למענקים נוספים לבוגרים.

תנאי זכאות

התכנית מיועדת למורים בבתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים ובתי ספר תיכוניים המועסקים במשרה מלאה בכל תחום לימודי ומלמדים במערכת החינוך הציבורית בישראל.

מומחי מדיה/ספרנים, יועצי לימודים, רכזי חינוך מיוחד ומנהלים אדמיניסטרטיביים, אשר נמצאים בקשר ישיר עם תלמידים לפחות 50% ממשרתם, מוזמנים גם כן להגיש את מועמדותם.

מפקחים ומדריכי מורים, עובדי מטה משרד החינוך, מנהלי בתי ספר, סגל אקדמי במוסדות אקדמיים, מורים פרטיים לאנגלית ומורים בבתי ספר אקסטרניים אינם זכאים להגיש מועמדות לתוכנית. 

קריטריוני בסיס נוספים להגשת מועמדות:

 • חמש שנות משרה מלאה בהוראה או בעבודה עם תלמידים במצטבר (שנת ההתמחות אינה נכללת בספירת השנים).
 • צפי של 5 שנות עבודה במערכת החינוך בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים או תיכונים לאחר סיום התכנית.
 • ניסיון בהנחיית סדנאות או בהובלת פעילויות לפיתוח מקצועי ומנהיגות.
 • בעלי תואר ראשון או גבוה יותר, המוענק על ידי מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • שליטה בשפה האנגלית בדיבור ובכתיבה המאפשרים למועמד להשתתף בקורסים אקדמיים, ללמד, להנחות סמינרים ולהציג מצגות בבתי ספר בארה"ב.
 • אזרחים ישראלים. בעלי אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.

 

אמות מידה להערכת מועמדים

 • מחויבות למערכת החינוך הבית ספרית בישראל ופוטנציאל לקידום מערכות יחסים ארוכות טווח בין בתי הספר בארה"ב ובין המדינות המשתתפות בתוכנית.
 • תכונות מנהיגות ויכולת להתמודד עם תוכנית איטנסיבית בה משתתפים מורים נוספים מרחבי העולם.
 • יכולת עבודה ומחיה עם מגוון של אנשים מרקעים שונים ותרבויות שונות, יחד עם יכולת עבודה עם תלמידים (קטינים) ומורים בבתי הספר בארה"ב.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה התרבותית ההדדית בין ארה"ב לישראל הן אמת מידה חשובה.
 • איכות תיק המועמדות, כולל החיבורים, הפרויקט וההמלצות, היא אמת מידה חשובה מאוד להערכה.
 • תינתן העדפה למועמדים שלא התנסו בהתנסות מקצועית או אקדמית משמעותית בארה”ב, או בארץ דוברת אנגלית אחרת, בשנים האחרונות.

תנאי המלגה

 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
 • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור אליה כתושבי-קבע, או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה. מטרת סעיף חובת החזרה היא להבטיח כי משתתפי התכנית יישמו את מטרות החילופים שלשמם הצטרפו לתוכנית.
 • לא ינתנו הארכות או שינויים באשרת השהיה.
 • תכנית המורים איננה נותנת חסות להענקת ויזות לבני הזוג או ילדיהם של עמיתים.  לכן, בני משפחה אינם רשאים להתלוות לעמיתי התכנית לתקופת שהותם בארה”ב.
 • אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית העוקבת.
 • עמיתי התכנית יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תכנית עמיתי פולברייט, לשוחח על חוויותיהם עם אחרים, לפרסם את תכנית העמיתים בין חבריהם לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים פוטנציאליים, וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם. העמיתים יוזמנו לקחת חלק בפעילויות ובאירועים שוטפים של הקרן ומעת לעת אף ישתלבו בתהליך בחירת העמיתים החדשים.

תהליך הבחירה

מועמדים מובילים יוזמנו לריאיון אישי שיתקיים במשרדי הקרן בתל אביב. על המועמדים להיות פנויים במועד שייקבע על ידי הקרן. הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת תקנות התכנית, את הקריטריונים להערכת המועמדים. הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים.

לוח זמנים לשנה האקדמית 2024/25

2 מאי 2024

מועד אחרון להגשה

אפריל-מאי 2024

הערכת המועמדים על ידי רפרנטים אקדמיים ומקצועיים

 יוני 2024

ראיונות ובחירת המועמדים הטרום-סופיים

יוני-נובמבר 2024

אישור בחירת המועמדים למענקים על ידי מועצת מלגות פולברייט (Fulbright Foreign Scholarship Board)

דצמבר 2024

הודעה סופית למועמדים על קבלה לתוכנית

דצמבר 2024  המועמדים מאשרים את השתתפותם בתכנית
אוגוסט 2025 תחילת התכנית

 

שאלות נפוצות

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
לא.כל שנה מספר המועמדים בעלי כישורים והישגים מתאימים עולה בהרבה על מספר המלגות, ולא ניתן לפרט ולנמק לכל אלה שלא נבחרו את הסיבות לכך.
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?
מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו.
איך מגישים מועמדות למלגה?
ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה. בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה. רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו.

לבירורים:

ביסאן אבו עביד

טלפון: 03-5213805

דוא"ל:  [email protected]l

הדפסה