מלגות לעוזרי הוראה בשפה זרה (עברית)

סקירה כללית

תוכנית פולברייט לעוזרי הוראה לשפות זרות נוסדה במטרה לחזק את רמת ההוראה של שפות זרות במכללות ובאוניברסיטאות בארצות הברית. משך התוכנית הוא שנה אקדמית אחת (תשעה חודשים). המועמדים האידיאליים לתוכנית הם דוברי עברית ברמת שפת אם המעוניינים ללמד את השפה במוסדות אקדמיים אמריקניים.

במשך שנת המלגה, עוזרי ההוראה יעבירו קורסי שפה, וגם ינכחו בארבעה קורסים אקדמיים (שניים בכל סמסטר). בנוסף, עוזרי ההוראה ישתתפו בפעילויות תרבות שיתקיימו במועדוני האוניברסיטה, במעונות הסטודנטים ועוד, וכתוצאה מפועלם יזכו לחדד את כישורי ההוראה שלהם, לחזק את מיומנות השפה האנגלית שלהם, ולהעניק מהידע שלהם לתלמידים ולעמיתים שיפגשו בארצות הברית.

עם סיום התוכנית, העמיתים יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תכנית עמיתי פולברייט, לשוחח על חוויותיהם עם אחרים, לפרסם את תכנית העמיתים בין חבריהם לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים פוטנציאליים, וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם. העמיתים יוזמנו לקחת חלק בפעילויות ובאירועים שוטפים של הקרן ומעת לעת אף ישתלבו בתהליך בחירת העמיתים החדשים.

הזוכים במלגה מצופים לנסוע לארצות הברית באוגוסט 2024 לתחילת התוכנית.

לתוכנית יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון מאושר; תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בהוראה והדרכה.

הטבות לעמיתי התכנית

 • דמי מחייה חודשיים למלגאי, בהתאם לאומדנים של IIE
 • ביטוח בריאות בסיסי למלגאי בלבד, במשך תקופת המלגה
 • סיוע בהענקת ויזת J1
 • כרטיס טיסה הלוך ושוב מישראל למוסד האקדמי האמריקאי, למלגאי בלבד
 • פגישת הכנה והכוונה לקראת היציאה לארה”ב
 • עזרה מוסדית בארה”ב התומכת בויזות, אירועים ורישות חברתי ואקדמי
 • השתתפות בסדנאות וסמינרים להעשרה של פולברייט

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • על המועמדים לשהות בישראל בעת הגשת מועמדותם ובמשך כל התקופה עד ליציאתם לארה”ב.
 • זכאים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון וסטודנטים שיסיימו את לימודי התואר הראשון במהלך השנה האקדמית 2022/2023. על הסטודנטים לסיים את החובות האקדמיים ולהגיש אישור זכאות לתואר עד ה-1 ביוני 2024. 
 •  שפת האם של המועמדים חייבת להיות עברית.
 • על המועמדים שיזכו במלגה להיות במצב בריאותי תקין. לפני קבלת המענקים שלהם, המועמדים הזוכים יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.

אמות מידה להערכת מועמדים

 • תינתן עדיפות למועמדים שרכשו ניסיון מעשי בהוראה.
 • תינתן עדיפות למועמדים שלא היו להם ניסיון אקדמי משמעותי לאחרונה בארצות הברית.
 • תכונות מנהיגות הן קריטריון הערכה חשוב.
 • היכולת לקדם חילופי תרבות בין ארצות הברית וישראל.
 • איכות הבקשה היא קריטריון ההערכה העיקרי.

תנאי מלגה

 • המימון הינו לשנה אקדמית לכל היותר ועבור המלגאי בלבד. אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית העוקבת.
 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor) בחסות תוכנית פולברייט.
 • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לישראל ולשהות בה במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, להגיש בקשה לתושבות קבע בארה”ב, או להגיש בקשה לאשרת עבודה אמריקנית. מטרת הדרישה לשהות של שנתיים בארץ המוצא הינה להבטיח שאורחים במסגרת חילופין ישובו לארץ מוצאם ויממשו את המטרות של תוכנית פולברייט.
 •  מחזיקי אשרת J-1/סטודנט, שעזבו את ארה”ב לאחר שהתגוררו בה במשך שישה חודשים או יותר, יידרשו להמתין עד 12 חודשים לפני שיורשו לחזור לארצות הברית כבעלי אשרת J1/פרופסור/חוקר.
 •  המגבלה הנ”ל אינן חלות על חזרה לארצות הברית בתור בעל אשרת J-1 מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי), או בתור בעל אשרת סטודנט או תייר.
 • תוכנית FLTA אינה נותנת חסות ויזות J-2 לבני זוג או לתלויים. לפיכך, עמיתים אינם רשאים להביא עמם בני זוג או משפחה לארה"ב.
 • עמיתי התכנית יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תכנית עמיתי פולברייט, לשוחח על חוויותיהם עם אחרים, לפרסם את תכנית העמיתים בין חבריהם לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים פוטנציאליים, וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם. העמיתים יוזמנו לקחת חלק בפעילויות ובאירועים שוטפים של הקרן ומעת לעת אף ישתלבו בתהליך בחירת העמיתים החדשים.

תהליך הבחירה

מועמדים מובילים יוזמנו לריאיון אישי שיתקיים במשרדי הקרן. על המועמדים להיות פנויים במועד שייקבע על ידי הקרן.

על המועמדים לדעת כי הקבלה הראשונית לתכנית איננה מבטיחה את קבלת המלגה. ישנם מספר תנאים נוספים לשם קבלת המלגה, ובין המובהקים בהם הוא כי על המועמדים להתקבל לתכנית אחת בארה"ב שעלותה הכוללת היא במסגרת התקציב. ההחלטה הסופית באשר להענקת המלגה תתקבל במחלקת המדינה של ארה”ב.

הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת תקנות התכנית, את הקריטריונים להערכת המועמדים. הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים.

לוח זמנים לשנה האקדמית 2024/2025

מועד ההגשה המוקדם ביותר  22 מאי 2023
מועד אחרון להגשה  21 אוגוסט 2023
הערכת המועמדים על ידי רפרנטים אקדמיים אוגוסט 2023
יום ראיונות למועמדים הסופיים  אוקטובר 2023
הודעה למועמדים על תוצאות תהליך הבחירה ספטמבר 2023
   
אישור בחירת המועמדים למענקים על ידי מועצת מלגות פולברייט (Fulbright Foreign Scholarship Board אוקטובר 2023
תהליך ההתאמה של אוניברסיטאות מרץ - אפריל 2024
תחילת התכנית בארה”ב והפעלת מענקים אוגוסט 2024, סמסטר סתיו

 

שאלות נפוצות

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
לא.כל שנה מספר המועמדים בעלי כישורים והישגים מתאימים עולה בהרבה על מספר המלגות, ולא ניתן לפרט ולנמק לכל אלה שלא נבחרו את הסיבות לכך.
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?
מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו.
איך מגישים מועמדות למלגה?
ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה. בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה. רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו.

לבירורים:

ביסאן אבו עביד

דוא"ל: [email protected] 

טלפון: 03-5213805

הדפסה