ראש השנה

תאריך ושעה:
מיקום האירוע
משרדי פולברייט ישראל יהיו סגורים

צילום: עדינה כתריאל

ראש השנה תשפ
לוח זמני האירוע
1
1