מלגות Outreach ללימודי תואר שני

סקירה כללית

במסגרת תוכנית Outreach של פולברייט, יוענקו כחמש מלגות לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להתחיל את לימודיהם לתואר שני באוניברסיטה אמריקנית בשנה האקדמית 2021/ 2020.

המלגות מיועדות לערביי ישראל וכן לישראלים ממוצא אתיופי.

מענקי התוכנית מיועדים למימון שכר לימוד, אגרות נלוות ודמי כלכלה חודשיים לשנתיים לכל היותר.

התכנית מיועדת לסטודנטים בכל תחומי הלימוד, למעט תחומי הרפואה והסיעוד ותחומים המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים.

מועמדים שהתקבלו לתכנית יכולים לבחור באחד מבין שני מסלולי השמה.

מסלול 1: השמה עצמית

במסלול זה מועמדי התכנית יבצעו בעצמם את חיפוש המידע על התכניות המועדפות עליהם ויירשמו ישירות לאוניברסיטאות בארה"ב ללא קבלת ייעוץ מ- IIE. המועמדים יוכלו לבחור באופן חופשי באיזו תכנית ללמוד מבין התכניות שהם התקבלו אליהן, אך המימון שיקבלו מוגבל בתקרה אשר נגזרת מהעלות הממוצעת של לימודים במוסד אקדמי בארה"ב.

אנו ממליצים למועמדים ליצור קשר עם מרכז הייעוץ EducationUSA על מנת לקבל מידע על אוניברסיטאות ותכניות הלימודים המוצעות.

מסלול 2: השמה ע"י IIE

במסלול זה מועמדי התכנית לא יירשמו ישירות לאוניברסיטאות בארה”ב. במקום זאת, הגשת המועמדות לאוניברסיטאות נעשית עבורם על-ידי המוסד לחינוך בינלאומי: IIE. מוסד זה מגבש תכנית הגשות בהתאם להעדפות המועמדים, להערכת הישגי המועמדים יחסית לדרישות הקבלה של האוניברסיטאות, ולשיקולים הנגזרים ממטרות תכנית פולברייט. השיבוץ למוסד הלימודים ייקבע ע"י תכנית פולברייט והמימון שיקבלו המלגאים יהיה מימון מלא.

הגשה, קבלה והשמה במוסדות הרחוקים מראש הרשימה על-פי דירוגים פופולריים יכולה לקרות במיוחד בתכניות של שנתיים, ובתחומים בהם הנחות בשכר הלימוד יותר נדירות ובהם שכר הלימוד נשאר גבוה גם עם הירידה בדירוג תכניות הלימודים, כמו מנהל עסקים, בריאות הציבור, אדריכלות, אומנות מעשית, קולנוע מעשי, ועוד. עם זאת, חוויה אקדמית ותרבותית מעשירה ומעצימה ניתן להשיג גם במוסדות בארה"ב שאין להם מיתוג חזק בישראל. במסלול זה, הגשת המועמדות מוגבלת לארבעה מוסדות לימוד.

הטבות לעמיתי התכנית

 • מימון שכר לימוד ואגרות נלוות, לתקופה מרבית של שנתיים.
 • דמי מחייה חודשיים למלגאי, בהתאם לאומדנים של IIE, לשנתיים לכל היותר.
 • קצבה עבור ספרים וציוד לימודי.
 • ביטוח בריאות בסיסי למלגאי בלבד, במשך תקופת המלגה.
 • כרטיס טיסה הלוך ושוב מישראל למוסד האקדמי האמריקאי, למלגאי בלבד.
 • פגישת הכנה והכוונה לקראת היציאה לארה”ב.
 • עזרה מוסדית בארה”ב התומכת בויזות, אירועים ורישות חברתי ואקדמי.

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות אזרחי ישראל ערבים, או ממוצא אתיופי. בעלי אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • מועמדים לא יופלו על רקע דת, גזע, מגדר, גיל או מגבלה גופנית.
 • על המועמדים לשהות בישראל בעת הגשת מועמדותם ובמשך כל התקופה עד ליציאתם לארה”ב להתחיל בלימודיהם בתור עמיתי תכנית פולברייט. סטודנטים שכבר התחילו בלימודיהם בארה”ב או שמתכננים לצאת לארה”ב לפני סמסטר סתיו 2020 אינם זכאים להגיש מועמדות. מי שכבר התקבל ללימודים לתואר שני במוסד אמריקאי להשכלה גבוהה ומחפש מימון ללימודים במוסד זה, אינו זכאי להגיש מועמדות. 
 • זכאים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון וסטודנטים שיסיימו את לימודי התואר הראשון במהלך השנה האקדמית 2018/2019. על הסטודנטים לסיים את החובות האקדמיים ולהגיש אישור זכאות לתואר עד ה-31 בדצמבר 2019.
 • בעלי תואר שני אינם זכאים לבקש מענק Outreach לצורך לימודים לקבלת תואר שני נוסף.
 • סטודנטים ברפואה, ברפואת שיניים, ברפואה וטרינרית, בסיעוד ובתכניות אחרות המושתתות על מגע קליני עם חולים/מטופלים, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • מועמדים שהגישו בקשה פעמיים ונענו בשלילה אינם רשאים להגיש בקשה פעם נוספת למלגה זו.
 • על כל המועמדים, כולל אלה שלמדו בארצות דוברות אנגלית, להגיש דו”ח מבחן TOEFL (מבחן אנגלית כשפה שנייה). לא יוערך תיק מועמדות שאינו כולל דו”ח TOEFL רשמי בתוקף. בעת ההרשמה למבחן, יש להקפיד להזמין שיגור דו”ח רשמי לקרן חינוך, קוד 5373, ול-IIE, קוד 2326. למידע נוסף יש לפנות לאתרTOEFL.
 • לאחר תהליך המינוי, המועמדים הנבחרים (למעט בתחום המשפטים) יתבקשו להגיש ציון מבחן GRE / GMAT. בעת ההרשמה למבחן, יש להקפיד להזמין שיגור דו”ח רשמי לקרן חינוך, קוד 5373, ול-IIE, קוד 2326. למידע נוסף יש לפנות לאתר GRE/GMAT.
 • טרם הנסיעה, על המועמדים להציג אישור על כיסוי פיננסי לכל ההוצאות שאינן ממומנות ע"י התכנית, לפי הנחיות IIE.
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין. לפני קבלת המענקים שלהם, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.

אמות מידה להערכת מועמדים

 • מצוינות אקדמית.
 • תכונות מנהיגות. 
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה התרבותית ההדדית בין ארה”ב לישראל.
 • פוטנציאל להיתרם מהתכנית.
 • שליטה בשפה האנגלית.
 • תינתן העדפה למועמדים שלא התנסו בהתנסות אקדמית משמעותית בארה”ב, או בארץ דוברת אנגלית אחרת, בשנים האחרונות.

תנאי המלגה

 • המימון הינו לשנתיים לכל היותר ועבור המלגאי בלבד.
 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor) בחסות תוכנית פולברייט.
 •  עם סיום תקופת המימון בת שנתיים, על מקבלי המענקים לדאוג להעברת החסות לאשרה שלהם למוסד האמריקני המארח ולאישור ההעברה על-ידי תכנית פולברייט.
 •  עם השלמת תוכנית לימודים לתואר שני, ייתכן שמלגאי פולברייט יהיה זכאי להגיש בקשה להישאר בארה”ב במשך 12 חודשים להכשרה אקדמית, בתנאי שיש למלגאי הצעת עבודה ממשית.
 •  עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לישראל ולשהות בה במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, להגיש בקשה לתושבות קבע בארה”ב, או להגיש בקשה לאשרת עבודה אמריקנית. מטרת הדרישה לשהות של שנתיים בארץ המוצא הינה להבטיח שאורחים במסגרת חילופין ישובו לארץ מוצאם ויממשו את המטרות של תוכנית פולברייט.
 •  מחזיקי אשרת J-1/סטודנט, שעזבו את ארה”ב לאחר שהתגוררו בה במשך שישה חודשים או יותר, יידרשו להמתין עד 12 חודשים לפני שיורשו לחזור לארצות הברית כבעלי אשרת J1/פרופסור/חוקר.
 •  המגבלה הנ”ל אינן חלות על חזרה לארצות הברית בתור בעל אשרת J-1 מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי), או בתור בעל אשרת סטודנט או תייר.
 •  בני משפחה המתלווים למלגאי ייכנסו לארה”ב עם אשרת J-2. רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק המחזיק באשרת J-1 חלים גם על מחזיקי אשרת J-2, כגון חובת השהות בת שנתיים בארץ המוצא.
 • עמיתי התכנית, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-2, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב, אלא אם כן קיבלו פטור מן החובה לשהות בישראל במשך שנתיים, הנזכרת לעיל. באופן דומה, בני משפחה נלווים, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-2, אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-1, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב, אלא אם כן קיבלו פטור מן החובה לשהות בישראל במשך שנתיים.
 • על עמיתי התוכנית להתחיל בלימודיהם בארה”ב לא יאוחר מסמסטר הסתיו של שנת הלימודים 2020/2021. אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית העוקבת.
 • עמיתי התכנית יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תכנית עמיתי פולברייט, לשוחח על חוויותיהם עם אחרים, לפרסם את תכנית העמיתים בין חבריהם לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים פוטנציאליים, וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם. העמיתים יוזמנו לקחת חלק בפעילויות ובאירועים שוטפים של הקרן ומעת לעת אף ישתלבו בתהליך בחירת העמיתים החדשים.

תהליך הבחירה

מועמדים מובילים יוזמנו לריאיון אישי שיתקיים במשרדי הקרן. על המועמדים להיות פנויים במועד שייקבע על ידי הקרן.

על המועמדים לדעת כי הקבלה הראשונית לתכנית איננה מבטיחה את קבלת המלגה. ישנם מספר תנאים נוספים לשם קבלת המלגה, ובין המובהקים בהם הוא כי על המועמדים להתקבל לפחות לתכנית אקדמית אחת בארה"ב שעלותה הכוללת היא במסגרת התקציב, ולשם כך אף לקבל השתתפות בשכר הלימוד. ההחלטה הסופית באשר להענקת המלגה תתקבל במחלקת המדינה של ארה”ב. כמו כן, עבור מועמדים שיבחרו בהשמה ע"י IIE, מחלקת המדינה שומרת את הזכות הבלעדית לבחור את המוסד האקדמי בו ישובץ המועמד ויקבל בו מלגה. העדפות המועמדים תילקחנה בחשבון במכלול שיקולים הכוללים גם פיזור גיאוגרפי, עלות כספית ועוד.

הקרן שומרת את הזכות הבלעדית הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת תקנות התכנית, את הקריטריונים להערכת המועמדים. הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים.

לוח זמנים לשנה האקדמית 2020-21

מועד ההגשה המוקדם ביותר 1 במרץ 2019
מועד אחרון להגשה 1 ביוני 2019
הערכת המועמדים על ידי רפרנטים אקדמיים יוני/יולי 2019
יום ראיונות למועמדים הסופיים אוגוסט 2019
הודעה למועמדים על תוצאות תהליך הבחירה אוגוסט 2019
תחילת תהליך ההשמה למועמדים שנבחרו ספטמבר-אוקטובר 2019
אישור בחירת המועמדים למענקים על ידי מועצת מלגות פולברייט (Fulbright Foreign Scholarship Board אוקטובר 2019
הודעה למועמדים על קבלה ללימודים באוניברסיטאות בארה"ב אפריל 2020
תחילת לימודים בארה”ב והפעלת מענקים

אוגוסט 2020, סמסטר סתיו

עמיתים מספרים + טיפים

אמיר באשיר

תרבות דיגיטלית

אוניברסיטת אריזונה סטייט, 2017