מלגת פולברייט להשתתפות בתכנית הבינלאומית לכתיבה ספרותית

סקירה כללית

קרן חינוך ארצות הברית-ישראל מתעתדת להעניק ב-2019 מלגה אחת לסופר/ת, משורר/ת, מחזאי/ת, תסריטאי/ת או למתרגמ/ת ספרותי/ת כדי לאפשר את השתתפותו בתכנית הבינלאומית לכתיבה ספרותית (International Writing Program) של אוניברסיטת Iowa.

מטרת התכנית היא להעניק למשתתפים סביבה מתאימה לחילופים תרבותיים; להעניק להם את הפנאי ואת המרחב הפיזי הדרושים לכתיבה, לקריאה, לתרגום, ללימוד, למחקר, ולנסיעות; בנוסף, למשתתפים ניתנת ההזדמנות להקריא מעבודותיהם בפני קהל ולהשתלב בקהילה הספרותית והאקדמית התוססת באוניברסיטת Iowa.

התכנית נמשכת כשלושה חודשים, בתקופה בין אוגוסט לנובמבר, 2019. למידע נוסף, יש לעיין באתר התכנית.

 

הטבות לעמיתי התכנית

 • דמי מחייה לתקופת התכנית
 • מגורים באוניברסיטת Iowa
 • מימון אגרות נלוות
 • ביטוח בריאות בסיסי
 • ויזת מלגאי J-1
 • כרטיס טיסה הלוך ושוב
 • נסיעות מקומיות ואזוריות, הקשורות לתכנית

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות אזרחים ישראלים. בעלי אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • מועמדים לא יופלו על רקע דת, גזע, מגדר, גיל או מגבלה גופנית.
 • מועמדים שהגישו בקשה בשנתיים האחרונות ונענו בשלילה אינם רשאים להגיש פעם נוספת.
 • על המועמדים לשהות בישראל בעת הגשת מועמדותם ובמשך כל התקופה עד ליציאתם לארה”ב באוגוסט כדי להשתתף בתכנית .
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין. לפני קבלת המענקים שלהם, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.

אמות מידה להערכת מועמדים

 • כישרונותיהם הספרותיים של המועמדים והישגיהם יוערכו על בסיס עבודותיהם שפורסמו בכתבי עת ספרותיים, עבודותיהם שפורסמו כספרים על ידי הוצאות לאור מסחריים; מחזות שהוצגו על ידי תיאטראות מקצועיים ומבוססים; סרטים וסדרות פרי עטם שהוקרנו בקולנוע או שודרו בערוצי טלויזיה בתפוצה לאומית; וכדומה.
 • שליטה בשפה האנגלית.
 • תכונות מנהיגות.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה ההדדית בין ארה”ב לבין ישראל (מלגאי פולברייט משמשים כשגרירים תרבותיים ועליהם להיות מוכנים לספר על מדינותיהם, קהילותיהם, תרבויותיהם ומחקריהם לקבוצות באקדמיה ובקהילה).
 • אותות הוקרה, פרסים ומענקים.
 • פוטנציאל התרומה התרבותית וההשפעה לאחר החזרה מן התכנית (משך זמן, איכות, סדר גודל).
 • תינתן העדפה למועמדים שלא התנסו בהתנסות מקצועית או אקדמית משמעותית בארה”ב, או בארץ דוברת אנגלית אחרת, בשנים האחרונות.
 • תינתן העדפה למועמדים שטרם קיבלו מענק פולברייט.
 • הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת תקנות התכנית, את הקריטריונים להערכת המועמדים. הקרן איננה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגה ובאשר לדחייה של מועמדים.

תנאי המלגה

 • המימון הינו לשלושה חודשים בלבד.
 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
  • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור למדינה זו כתושבי-קבע, או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה.
  • מחזיקי אשרת J-1/פרופסור/חוקר, שסיימו את תכניות הביקור שלהם ועזבו את ארה”ב, אינם רשאים במשך 24 חודשים לחזור למדינה זו בתור בעלי אשרת J-1/פרופסור/חוקר חדשה.
  • המגבלות הנ”ל אינן חלות על חזרה לארצות הברית בתור בעל אשרת J-1 מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי), או בתור בעל אשרת סטודנט או תייר.
  • עמיתי התכנית, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-2, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב, אלא אם כן קיבלו פטור מן החובה לשהות בישראל במשך שנתיים, הנזכרת לעיל.
 • אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה העוקבת. על המלגאי להתחיל את השתתפותו בתכנית לא מאוחר מתאריך תחילת התכנית.
 • התכנית איננה נותנת חסות להענקת ויזות לבני הזוג או ילדיהם של עמיתים. לכן, בני משפחה אינם רשאים להתלוות לעמיתי התכנית לתקופת שהותם בארה”ב.
 • עמיתי התכנית יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תכנית עמיתי פולברייט, לשוחח על חוויותיהם עם אחרים, לפרסם את תכנית העמיתים בין חבריהם לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים פוטנציאליים, וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם. העמיתים יוזמנו לקחת חלק בפעילויות ובאירועים שוטפים של הקרן ומעת לעת אף ישתלבו בתהליך בחירת העמיתים החדשים.

לוח זמנים לשנה האקדמית 2019

מועד ההגשה המוקדם ביותר 1 בינואר 2019
מועד אחרון להגשה 1 במרץ 2019
הערכת המועמדים ע"י רפרנטים מרץ 2019
הודעה למועמדים על תוצאות תהליך הבחירה אפריל 2019

אישור בחירת מקבל המענק ע"י מועצות מלגות פולברייט 

(Fulbright Foreign Scholarship Board)

מאי 2019
השתתפות בתכנית אוגוסט-נובמבר 2019